Reforma stażu podyplomowego przesunięta o rok - poinformował w piśmie z 4 stycznia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

W piśmie z 4 stycznia 2022 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber poinformował, że termin wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, które wprowadza ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, został przesunięty o rok, tj. z dnia 1 styczna 2022 r. na dzień 1 stycznia 2023 r.

Decyzję podjęto ze względu na powołanie przez Ministra Zdrowia dwóch nowych Zespołów:

  • do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz
  • do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – „Praca dla studenta”,

których wyniki prac mają rozstrzygnąć czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym, w szczególności ostatniego roku, na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Przepisy dotyczące przesunięcia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zostały uchwalone przez Sejm w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 27 grudnia 2021 r. i opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP w dniu 29 grudnia 2021 r. poz. 2459.

Wiceminister Bromber wyjaśnia, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano z konieczne, gdyż pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez wyżej wspomniane Zespoły.

Zapewnił także, że resort zdrowia dokona wszelkich starań, by prace nad zmianą koncepcji kształcenia przed i podyplomowego przebiegały z uwzględnieniem opinii właściwych ekspertów, a późniejsze wdrożenie tych zmian nastąpiło w sposób elastyczny i płynny z zachowaniem jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Źródło: nil.org.pl

fot. iStock

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij