Na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z początkiem czerwca 2020 r. zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W pierwszej kolejności odbędą się egzaminy ustne w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), wyraził zgodę, na podstawie art. 16rc ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES, w tym w następujących dziedzinach:

 • audiologia i foniatria;
 • chirurgia klatki piersiowej;
 • chirurgia plastyczna;
 • epidemiologia;
 • farmakologia kliniczna;
 • genetyka kliniczna;
 • immunologia kliniczna;
 • kardiologia dziecięca;
 • medycyna morska i tropikalna;
 • medycyna nuklearna;
 • medycyna sądowa;
 • medycyna sportowa;
 • mikrobiologia lekarska;
 • nefrologia dziecięca;
 • neurologia dziecięca;
 • neuropatologia;
 • onkologia i hematologia dziecięca;
 • otorynolaryngologia dziecięca;
 • pediatria metaboliczna;
 • perinatologia;
 • seksuologia;
 • toksykologia kliniczna;
 • transfuzjologia kliniczna;
 • urologia dziecięca;
 • zdrowie publiczne.

Przeprowadzane będą także egzaminy pisemne w pozostałych dziedzinach medycyny, które zostały odwołane w marcu br.

Jednocześnie, ze względu na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19, procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi Ministrowi Zdrowia podjęcie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji. Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po wejściu w życie projektowanych przepisów, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdających, członków zespołów egzaminacyjnych, jak również personelu administracyjnego wspierającego przebieg egzaminów.

Konkretne terminy poszczególnych egzaminów, zarówno ustnych, jak i pisemnych, zostaną podane przez Dyrektora CEM, zgodnie z art. 16 rb ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

źródło: cem.edu.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij