Dnia 10 kwietnia 2020 r. Prezydium NRL wystosowało apel do Ministra Zdrowia o nowelizację rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowej Rady Pacjentów z COVID-19.

Dnia 10 kwietnia 2020 r. Prezydium NRL wystosowało apel do Ministra Zdrowia o nowelizację rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, tak aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem danych do nowoutworzonego Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych. Apel podyktowany był tym, że minimalny zakres danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne obejmuje aż 20 rekordów dla każdego pacjenta, a dane do tego Rejestru muszą być wprowadzane raz na dobę. Pełny zakres danych, które powinny być zgłaszane do Rejestru, obejmuje natomiast dodatkowe 19 pozycji.

Prezydium NRL podkreślało, że szpitale borykają się z wielkimi niedoborami kadrowymi, personelu medycznego z trudem wystarcza na realizację bieżących świadczeń zdrowotnych, oczekiwanie zatem dodatkowej pracy związanej z codziennym przygotowywaniem i wprowadzaniem danych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 jest dużym obciążeniem.

Odpowiedź na ten apel Prezydium NRL wpłynęła 27 kwietnia. Ministerstwo Zdrowia – Departament Strategii i Analiz wyjaśnia, że Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 został podzielony na dwie części – obligatoryjną i fakultatywną, w celu zminimalizowania obciążania podmiotów leczniczych. Nie ma obowiązku wypełnienia części fakultatywnej. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wypełnianie danych do Rejestru powinno być realizowane przez personel administracyjny szpitala, a nie personel medyczny.

źródło: nil.gov.pl, fot. istockphoto

Sprawdź więcej NOWOŚCI z kraju i świata.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij