W związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej formy przekazywania lekarzom informacji o nakazowym skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, publikujemy apel z prośbą do lekarzy o dobrowolne zgłaszanie się do pracy.

W związku ze zgłaszanymi przez Śląską Izbę Lekarską zastrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej formy przekazywania lekarzom informacji o nakazowym skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii, publikujemy apel wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, z prośbą do lekarzy o dobrowolne zgłaszanie się do pracy.

Prosimy o zgłaszanie się osób, które nie są objęte wyłączeniami wskazanymi w Ustawie, na adres sekretariat@izba-lekarska.org.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać "odpowiedź na apel wojewody".

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

  • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  • kobiety w ciąży;
  • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
  • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
  • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
  • osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe wskazane w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152) oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij