Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2020
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2020

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Oddajemy w Państwa ręce wakacyjne wydanie „Ortodoncji w Praktyce”, w którym dominują opisy przypadków z bogatą dokumentacją zdjęciową.

W dziale Dental News (str. 6-8) zebraliśmy dla Państwa informacje dotyczące tegorocznych edycji targów stomatologicznych, które w związku z pandemią zostały przesunięte lub zupełnie zmieniły swoją formułę. Sytuacja zdrowotna na świecie wpłynęła znacząco także na nasze funkcjonowanie. W kwietniu utworzono dla Państwa portal DentalMaster.pl, który zawiera osobne działy „Ortodoncja” i „COVID-19”. Na bieżąco publikowane są tam wiadomości i zalecenia dotyczące funkcjonowania w branży stomatologicznej w nowej rzeczywistości. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Wierzę, że letni czas jest dla Państwa okazją do odpoczynku i relaksu przed wyzwaniami, które przyniesie ze sobą końcówka roku.

prof. dr hab. n. med. Joanna Antoszewska-Smith

Newsy z branży

Newsy z branży

TEMATY WYDANIA

Efekty leczenia wad zgryzu klasy II grupy 1 za pomocą trzech rodzajów aparatów stałych czynnościowych

Badanie miało na celu porównanie zmian zębowo-szkieletowych u pacjentów z wadą zgryzu klasy II grupy 1, leczonych trzema rodzajami aparatów stałych czynnościowych. W badaniu wykorzystano dobraną retrospektywnie próbę 95 pacjentów z tą samą wadą zgryzu. Porównanie między grupami przeprowadzono testem ANOVA, a następnie testem Tukeya.

Leczenie wady szkieletowej klasy III z zastosowaniem zakotwienia szkieletowego w żuchwie i szczęce oraz elastycznych wyciągów międzyszczękowych – opis przypadku

Celem niniejszej pracy kazuistycznej było opisanie metody leczenia pacjenta z retrognacją szczęki i rozbieżnością szkieletową klasy III przy użyciu zakotwienia szkieletowego w żuchwie i szczęce oraz elastycznych wyciągów międzyszczękowych. Opis przypadku. 13-letniego chłopca z retrognacją szczęki i prognatyzmem żuchwy leczono z wykorzystaniem minipłytek ortodontycznych.

Hybrydowe aparaty do ekspansji szczęki – przegląd piśmiennictwa

Niedorozwój poprzeczny szczęki powinien być priorytetem w leczeniu ortodontycznym i należy go skorygować natychmiast po zdiagnozowaniu, aby przywrócić prawidłową relację poprzeczną między szczęką a żuchwą, umożliwiając prawidłowy rozwój. W ostatnich latach pojawiła się nowa niechirurgiczna metoda ekspansji podniebienia z zastosowaniem tymczasowego zakotwienia szkieletowego – MARPE (Micro-Implant Assisted Rapid Palatal Expander). Metoda ta zakłada użycie miniimplantów ortodontycznych i ekspanderów do poszerzenia szczęki. Celem tej pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień dotyczących metody leczenia zwężeń szczęki aparatami hybrydowymi, wykorzystującymi zakotwienie szkieletowe w postaci miniimplantów ortodontycznych.

Korzystny wpływ ortodontycznego ruchu zęba na stan przyzębia w przypadku głębokiej recesji dziąsła siekacza żuchwy od strony twarzowej

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przypadku klinicznego dorosłej pacjentki ze szkieletową klasą I i z głęboką recesją dziąsła lewego siekacza centralnego żuchwy. Na oba łuki zębowe założono wstępnie wyregulowany aparat ortodontyczny o slocie 0,022 x 0,028. Zastosowano łuki prostokątne, z dodatkiem torku językowego korzeni, zwłaszcza dla lewego siekacza centralnego żuchwy. W trakcie aktywnego leczenia stosowano elastyczne wyciągi międzyszczękowe i pionowe klasy II w celu uzyskania zaguzkowania zębów bocznych.

Rozpoznanie i leczenie jednostronnego zgryzu otwartego bocznego z wykorzystaniem tymczasowego zakotwienia szkieletowego (TAD) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Niniejsze doniesienie przedstawia rozpoznanie i skuteczne leczenie jednostronnego zgryzu otwartego bocznego (posterior open bite, POB) u 15-letniego chłopca rasy kaukaskiej. Zastosowano prostą mechanikę, aby wykluczyć ankylozę zębów w odcinku tylnym po stronie lewej jako czynnik etiologiczny POB. Następnie kontynuowano tę samą mechanikę w celu rozszerzenia jednostronnie zwężonej szczęki, aby wytworzyć przestrzeń i zamknąć POB. Zastosowano biomechanikę odcinkową, aby uniknąć niepożądanych ruchów zębów. Następnie zastosowano technikę łuku ciągłego w celu skoordynowania łuków zębowych i osiągnięcia celów leczenia.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo do artykułów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij