Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2019
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2019

Drodzy Czytelnicy,
serdecznie dziękujemy Państwu za spędzony z nami rok i zapraszamy do kontynuowania prenumeraty.
Z okazji zbliżających się świąt i nowego roku pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby ten
magiczny czas sprzyjał odpoczynkowi, spotkaniom z najbliższymi, refleksji nad tym, co się wydarzyło, a także
zaplanowaniu dalszych działań.
Wierzymy, że rok 2020 przyniesie Państwu wiele sukcesów!
Redakcja „Ortodoncji w Praktyce”

Newsy z branży

Newsy z branży

TEMATY WYDANIA

Jednostronna dystalizacja zębów trzonowych z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego jako przygotowanie do leczenia alignerami – opis przypadku. Unilateral molar distalization with skeletal anchorage as a pretreatment in the therapy with aligners – a case raport

Zmiany w górnych drogach oddechowych po zabiegu chirurgicznie wspomaganego poszerzenia szczęki – przegląd piśmiennictwa. Changes in upper airways after surgically assisted rapid maxillary expansion – a literature review

Metoda odcinkowej ekstruzji ortodontycznej za pomocą aparatu stałego w leczeniu zębów z powikłanymi złamaniami koronowo-korzeniowymi – opis dwóch przypadków. Sectional fixed orthodontic extrusion technique in management of teeth with complicated crown-root fractures – a report of two cases

Shoulder Spring – sprężyna do sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce. Shoulder Spring – a special spring to erupt impacted canines in the maxilla

Skuteczność kompensacyjnego leczenia ortodontycznego lekkiej wady zgryzu klasy III za pomocą dwóch różnych systemów zamków ortodontycznych. Efficiency of compensatory orthodontic treatment of mild Class III malocclusion with two different bracket systems

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij