Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2018
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2018

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Oddaję w Państwa ręce jesienne wydanie „Ortodoncji w Praktyce”, która ukazuje się miesiąc przed 21. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodon¬tycznej. Zapraszam do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 19-21 września we Wrocławskim Centrum Kongresowym (Kompleks Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1) – szczegóły na temat tematyki i zapisów odnajdą Państwo w czasopiśmie na str. 21.
Artykułem otwierającym bieżące wydanie jest praca autorstwa Elie W. Amm, Edmonda A. Chaptiniego i Jima C. Boleya opisująca przypadek leczenia pacjenta z tyłozgryzem klasy II. Dr Elie Amm będzie wykładowcą podczas Zjazdu PTO we Wrocławiu i wygłosi prelekcję pod tytułem „Dlaczego stara koncepcja jest nadal niezawodna?”.
W wydaniu odnajdą Państwo także prace na temat: diagnostyki obrazowej diastemy, niechirurgicznego leczenia zgryzu otwartego, wykorzystania toksyny botulinowej w terapii uśmiechu dziąsłowego oraz opis wieloletniej obserwacji leczenia pacjentki z zespołem Williamsa-Beurena.
Serdecznie zapraszam do udziału w Zjeździe/Kongresie PTO i PTTO oraz życzę ciekawej lektury bieżącego numeru „Ortodoncji w Praktyce”.
prof. dr hab. n. med.
Joanna Antoszewska-Smith,
redaktor naczelna

Newsy z branży

Newsy z branży

TEMATY WYDANIA

Dwuetapowe leczenie pacjenta z hipodywergencyjnym tyłozgryzem klasy II szkieletowej i brakującym kłem w szczęce. Opis przypadku

Większość badań klinicznych oraz systematyczny przegląd literatury sugerują, że dwuetapowe leczenie ortodontyczne dziecka z tyłozgryzem łagodnym do ciężkiego nie jest skuteczniejsze niż leczenie jednoetapowe.

T Most clinical trials and a systematic review suggest that two-phase orthodontic treatment of young children with mild-to-severe Class II, division 1 malocclusions is no more effective than one-phase treatment.

Diagnostyka obrazowa diastemy – opis przypadków

Diastema jest przykładem szparowatości między zębami siecznymi przyśrodkowymi i może być powodowana różnymi czynnikami. Występuje ona fizjologicznie, w przypadku wymiany uzębienia mlecznego na stałe bądź jest spowodowana zaburzeniami zarówno wrodzonymi, jak i nabytymi.

Diastema is an example of a space between the central incisors and can be caused by various factors. It occurs physiologically when permanent teeth replace deciduous or is caused by congenital and acquired disorders.

Niechirurgiczne leczenie zaawansowanego zgryzu otwartego przedniego i bocznego ze współistniejącym wrodzonym brakiem zębów. Opis przypadku na podstawie 4-letnich obserwacji

Niniejsza praca kazuistyczna opisuje leczenie zaawansowanego zgryzu otwartego przedniego i bocznego z współistniejącym wrodzonym brakiem kilku zębów. U 10-letniej dziewczynki stwierdzono: otwarty kąt bródkowy, brak zwarcia warg i retruzję tkanek miękkich w punkcie pogonion, otwarty zgryz 8,5 mm, agenezję zębów siecznych górnych bocznych, bocznego oraz pierwszego zęba przedtrzonowego górnego lewego, zwężenie wymiaru poprzecznego szczęki.

This case report describes the treatment of a severe anterior and lateral open bite combined with multiple congenitally missing teeth. A 10-year-old girl presented with an open gonial angle, absence of lip sealing, and soft tissue pogonion retrusion. She had an open bite of 8.5 mm, agenesis of the upper right and left lateral incisors and the upper left first premolar, and transverse maxillary deficiency.

Wykorzystanie toksyny botulinowej w terapii uśmiechu dziąsłowego – przegląd piśmiennictwa

Uśmiech dziąsłowy, czyli nadmierna ekspozycja dziąseł w trakcie uśmiechania się, stanowi defekt estetyki twarzy, który, choć nie zawsze wymaga leczenia, skłania wielu dotkniętych nim pacjentów do poszukiwania specjalistycznej pomocy.

Gummy smile is a condition of excessive gingival tissue display on smiling. However it does not always require treatment, it leads lot of patients to search for specialistic care.

Leczenie ortodontyczne i segmentalna osteogeneza dystrakcyjna szczęki u osoby z zespołem Williamsa-Beurena i izolowanym rozszczepem podniebienia – wieloletnia obserwacja od 5. do 24. roku życia. Opis przypadku

Zespół Williamsa-Beurena (WBS) to rzadki zespół wad wielonarządowych, spowodowany przez hemizygotyczną delecję genu elastyny na chromosomie 7q11.23. Pacjenci z WBS wykazują charakterystyczne zaburzenia kośćca i uzębienia, którym towarzyszą przyjazna, otwarta osobowość i upośledzenie umysłowe: niepełnosprawność intelektualna łagodna do umiarkowanej lub problemy z uczeniem się.

Williams-Beuren syndrome (WBS) is a rare multisystem disorder caused by a hemizygous deletion of the elastin gene on chromosome 7q11.23. WBS patients have characteristic skeletal features and dental anomalies accompanied by mental retardation, a friendly outgoing personality, and mild to moderate intellectual disability or learning problems.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij