Ortodoncja w praktyce wydanie nr 2/2018
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 2/2018

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
serdecznie witam Was na łamach kolejnego, wiosennego wydania „Ortodoncji w Praktyce”. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili stoisko naszej redakcji podczas targów Krakdent. Kolejną okazją do spotkania
będzie 21. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego połączony z III Kongresem Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, które odbędą się 19-22 września we Wrocławiu. W tych dniach we Wrocławskim Centrum
Kongresowym (kompleks Hali Stulecia) prelekcje wygłoszą światowe sławy ortodontyczne, m.in. profesorowie: Elie Amm, Karin Becktor, Chris Chang, Federico Hernández-Alfaro, Manuel Nienkemper, Monica Palmer, Hyo-Sang
Park, Juan Carlos Pérez Varela czy też Rafi Romano. Tematyka spotkania będzie dotyczyła: zakotwienia szkieletowego, biomechaniki, chirurgii ortognatycznej i nowoczesnych technologii. Szczegóły na temat Kongresu
dostępne są w czasopiśmie oraz na stronie internetowej www.pto.info.pl.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w Zjeździe/Kongresie PTO i PTTO oraz życzę ciekawej lektury bieżącego numeru „Ortodoncji w Praktyce”.

dr hab. n. med.
Joanna Antoszewska-Smith,
prof. nadzw.,
redaktor naczelna

Newsy z branży

Dental news

TEMATY WYDANIA

Skojarzone chirurgiczno-ortodontyczne leczenie pacjenta rosnącego z wadą klasy III na tle niedorozwoju szczęki – opis przypadku

Wady klasy III są uwarunkowane niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu tych nieprawidłowości. Należą one do nieprawidłowości zgryzowych i/lub szkieletowych. Możliwości leczenia niedorozwoju szczęki u pacjentów rosnących obejmują: zastosowanie maski twarzowej Delaire’a, zastosowanie maski w powiązaniu z RME, dystrakcję szczęki – po osteotomii w linii złamania Le Fort I, zastosowanie aparatu RED (ang. Rigid External Distractor) oraz zastosowanie zakotwienia szkieletowego. Celem artykułu jest przedstawienie przypadku skojarzonego chirurgiczno-ortodontycznego leczenia, przy użyciu minipłytek Bollarda u pacjenta rosnącego, z nienasiloną wadą szkieletową klasy III, ze zgryzem krzyżowym całkowitym lewostronnym i stłoczeniami w górnym oraz dolnym łuku zębowym.

Dekoronacja jako sposób postępowania z zębami z ankylozą – opis przypadku

Celem pracy jest przedstawienie postępowania w przypadku wystąpienia ankylozy zęba siecznego przyśrodkowego górnego lewego. Materiał i metody: opisano przypadek 11-letniej dziewczynki, u której rozpoznano ankylozę z. 21 w wyniku wcześniejszego urazu. W związku z powyższym zdecydowano o podjęciu leczenia zespołowego, chirurgiczno-ortodontycznego. Został wykonany zabieg dekoronacji zęba 21, a brak zęba został uzupełniony. Wyniki: roczna obserwacja po zabiegu dekoronacji pozwala zauważyć bardzo dobrze zachowaną wysokość wyrostka zębodołowego szczęki w każdym wymiarze. Zauważono, że w wyniku resorpcji zamiennej korzeń zęba 21 zostaje stopniowo zastępowany tkanką kostną. Wnioski: leczenie ankylozy w wieku rozwojowym wymaga postępowania wielospecjalistycznego w celu uzyskania satysfakcjonujących wyników. Zastosowanie zabiegu dekoronacji pozwala na uniknięcie w przyszłości poważnych defektów funkcjonalnych i estetycznych.

Zaburzenie wyrzynania stałego odpowiednika przy reinkluzji zęba mlecznego – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa

Celem pracy jest omówienie etiopatogenezy procesu reinkluzji, objawów klinicznych i radiologicznych oraz sposobów leczenia w oparciu o piśmiennictwo. Przedstawiono przypadek pacjenta z całkowitą reinkluzją zęba 75, która doprowadziła do poziomego zatrzymania stałego następcy. Ząb usunięto chirurgicznie, po pięciu miesiącach kontrolne badanie radiologiczne wykazało sukces terapeutyczny w postaci samoistnej pionizacji zatrzymanego zęba 35. W pracy podkreślono, jak ważne są wczesna diagnostyka jako prewencja możliwych powikłań oraz wybór odpowiedniego sposobu leczenia.

Oddziaływanie pionowe i poprzeczne przerzutów podniebiennych u dorosłej pacjentki z wadą klasy III – opis przypadku

Przerzut podniebienny należy do stałych aparatów wewnątrzustnych najczęściej stosowanych w ortodoncji w celu zapewnienia zakotwienia. Celem publikacji jest opisanie przypadku, w którym u dorosłej pacjentki z tendencją do klasy III, ze zwężeniem podniebienia i z obustronnym zgryzem krzyżowym tylnym zastosowano dwa przerzuty podniebienne w celu wywarcia wpływu na tork zarówno pierwszego, jak i drugiego zęba trzonowego.

Przyczyny uśmiechu dziąsłowego – przegląd piśmiennictwa

Uśmiech dziąsłowy, czyli nadmierna ekspozycja dziąseł w pełnym uśmiechu, jest zjawiskiem stosunkowo częstym. W jego etiologii wyróżnia się kilka czynników występujących osobno lub w połączeniu ze sobą, co nasila objawy schorzenia. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa opisującego przyczyny występowania uśmiechu dziąsłowego, takie jak: nadmierny pionowy wzrost szczęki, dysplazja przegrody nosa, krótka warga górna, zwiększona aktywność mięśni tworzących uśmiech oraz opóźnione bierne wyrzynanie zębów.

Z kraju i ze świata

Rekordowe Targi Krakdent® 2018

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo do artykułów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij