Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2016
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2016

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Serdecznie witam na łamach kolejnego wydania „Ortodoncji w Praktyce”. Bieżący numer zawiera nie tylko opisy przypadków, ale również prace poglądowe. Specjalnie dla Państwa artykuł przygotował jeden z prelegentów IV Konferencji „Ortodoncji w Praktyce” – dr Andreà Podesta, który przybliża temat wykładu, omawiając szybkie przesunięcia ortodontyczne.

W kolejnej pracy dr Karolina Sidor i współautorzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak postępować z wrodzonym brakiem zębów siecznych i kiedy otwierać lub zamykać dla nich przestrzeń. Tematem diagnostyki i oceny rokowania w leczeniu ortodontycznym zębów zatrzymanych na podstawie obrazowania rentgenowskiego zajęli się dr Renata Pazera i współautorzy. W numerze znajdą Państwo także artykuł z zakresu zagadnień prawnych autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej, która omawia szczegółowo kwestie, takie jak aktualizacja stanu prawnego dokumentacji medycznej, jej ochrona w gabinecie ortodonty oraz prawa pacjenta.

Okres powakacyjny obfituje w konferencje branżowe. W tym roku Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI odbędzie się w Poznaniu. Redakcja „Ortodoncji w Praktyce” będzie obecna podczas tego wyjątkowego wydarzenia – zachęcamy do spotkań i rozmów na naszym stoisku nr P5.

Korzystając z okazji, pragnę Państwa serdecznie zaprosić do udziału w IV Konferencji „Ortodoncji w Praktyce”, która odbędzie się weekend andrzejkowy 24-26 listopada w Ołtarzewie. Program dostępny jest w czasopiśmie na stronach 4-5 oraz pod adresem www.konferencja-owp.elamed.pl.

Życzę ciekawej lektury

Joanna Antoszewska-Smith

TEMATY WYDANIA

Newsy z branży

Sugestie związane z szybkimi przesunięciami ortodontycznymi

Na całym świecie wprowadzono już kilka inwazyjnych i nieinwazyjnych technik mających na celu przyspieszenie ortodontycznych przesunięć zębów. Wyniki tych działań dowodzą, że znaczne skrócenie czasu leczenia, a w konsekwencji: lepsza stabilność wyników terapii i ograniczenie resorpcji korzeni, są możliwe. Warunkiem sine qua non osiągnięcia zadowalającego wyniku leczenia jest następująca sekwencja: 1. podstawa naukowa, 2. diagnoza i 3. plan leczenia. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działania biologicznego kilku technik (jeśli można użyć określenie „technika”) terapeutycznych oraz pomoc w zrozumieniu, które z nich są najlepsze dla indywidualnego pacjenta.

Zęby zatrzymane – diagnostyka i ocena rokowania w leczeniu ortodontycznym na podstawie obrazowania rentgenowskiego

Opisy przypadków dotyczą pacjentów zgłaszających się do Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, u których podejrzewano zaburzenie wyrzynania zęba. Rutynowo wykonywano u tych pacjentów radiogramy: pantomogramy lub zdjęcia wewnątrzustne zębowe. Dokładne zobrazowanie 3D zębów zatrzymanych stworzono na podstawie skanów CBCT. Wśród pacjentów objętych badaniem wykryto na etapie planowania leczenia resorpcję zęba zatrzymanego lub zębów sąsiednich, dilacerację korzenia, ankylozę, mechaniczne przeszkody (zęby nadliczbowe, torbiele), brak wystarczającej ilości miejsca. Odpowiednia diagnostyka pozwoliła wcześnie wykryć ryzyko niepowodzenia leczenia ortodontycznego.

PIŚMIENNICTWO

Postępowanie z wrodzonym brakiem bocznych zębów siecznych w szczęce – otwierać czy zamykać przestrzeń?

Piśmiennictwo

TEMATY WYDANIA

Postępowanie z wrodzonym brakiem bocznych zębów siecznych w szczęce – otwierać czy zamykać przestrzeń?

Celem pracy było przedstawienie pacjentki z wrodzonym brakiem siekaczy bocznych leczonej metodą otwierania przestrzeni z wykorzystaniem zaopatrzenia protetycznego w postaci koron osadzonych na implantach. Materiał stanowiły: karta leczenia pacjentki, fotografie wewnątrz- i zewnątrzustne, modele diagnostyczne oraz zdjęcia rentgenowskie, takie jak: pantomogram i zdjęcie cefalometryczne głowy wykonane przed leczeniem i na koniec leczenia oraz CBCT okolicy zębów przednich szczęki.

Krótka historia stałych aparatów ortodontycznych

Celem pracy było przybliżenie historii wprowadzenia do zastosowań medycznych aparatów ortodontycznych oraz prześledzenie zmian zachodzących we współczesnej ortodoncji. Artykuł szczegółowo pokazuje, jaki postęp dokonał się w technologii ortodontycznej na przestrzeni wieków.

Ochrona dokumentacji medycznej w gabinecie ortodonty

Każdy dentysta ma prawny obowiązek prowadzenia oraz udostępniania uprawnionym osobom i podmiotom dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna obejmuje tzw. dane wrażliwe i wymaga szczególnej ochrony. Celem artykułu jest przedstawienie prawnych regulacji dotyczących zasad ochrony dokumentacji medycznej przez ortodontę prowadzącego działalność leczniczą.

Wywiad z dr Rafi Romano

Specjalista w dziedzinie ortodoncji i ortopedii zębowo-twarzowej na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Hadassa w Jerozolimie. Prowadzi prywatną praktykę w Tel Awiwie (Izrael), gdzie zajmuje się tylko ortodoncją, z naciskiem na ortodoncję estetyczną u dorosłych.

Międzynarodowa Konferencja Ortodontyczna w Olsztynie

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo do artykułów

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij