Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2015
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2015


Walczmy o ortodoncję!

Nowa strategia korekcji wad dotylnych bez współpracy pacjenta przy użyciu niklowo-tytanowych sprężyn śrubowych


Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentki z naczyniakiem błony śluzowej jamy ustnej okolicy zębów siecznych górnych oraz diastemą pośrodkową szczęki. Opis przypadku

Dokładne osiowe i pionowe pozycjonowanie aparatu ortodontycznego.

TEMATY WYDANIA

Walczmy o ortodoncję!

Gościnny artykuł wstępny

Nowa strategia korekcji wad dotylnych bez współpracy pacjenta przy użyciu niklowo-tytanowych sprężyn śrubowych

Kontekst: Korekcja wad dotylnych przy pomocy wyciągów elastycznych klasy II lub aparatów funkcjonalnych wymaga znacznej współpracy ze strony pacjenta. Poniżej opisujemy dwa przypadki wady dotylnej skutecznie leczonej metodą alternatywną przy wykorzystaniu stałego aparatu zaprojektowanego tak, by współpraca nie była konieczna. Metody: Mocowaliśmy obustronnie konkretny typ sprężyn klasy II do haczyków na wykonanych ze stali nierdzewnej łukach szczękowych i żuchwowych stałych aparatów w celu korekcji wady dotylnej i pobudzenia wzrostu żuchwy. Wyniki: Nowy aparat doprowadził do uzyskania pełnej relacji klasy I wg Angle’a pomiędzy kłami i trzonowcami w obu leczonych przypadkach oraz do poprawy relacji szczękowo-żuchwowej bez polegania na współpracy ze strony pacjenta. Wniosek: Jak się wydaje, sprężyny klasy II stanowią proste, szybkie i skuteczne alternatywne podejście do korekcji wad dotylnych, ułatwiając wzrost żuchwy nawet u pacjentów niestosujących się do zaleceń.

Dokładne osiowe i pionowe pozycjonowanie aparatu

Korzyści z optymalnych wartości torku, angulacji oraz in/out są całkowicie zależne od dokładnego osadzenia aparatu. Rozmiary slotu wyznaczono tak, by na koniec leczenia zamki znajdowały się na tym samym poziomie względem siebie, z prawidłowym zwarciem między zębami we wszystkich trzech płaszczyznach. Jeśli jakiś zamek nie będzie na tym samym poziomie względem pozostałych, może powodować nieprawidłową pozycję zębów, czy to pod względem torku, angulacji, czy położenia wargowo-językowego.

Leczenie ortodontyczne stłoczeń i wad zębowych współistniejących z recesjami dziąsłowymi

W związku z dynamicznie rosnącą grupą pacjentów w wieku dojrzałym ortodonta coraz częściej staje przed problemem interdyscyplinarnym, ortodontyczno-periodontologicznym. Kluczem do osiągania dobrych wyników w tego typu przypadkach jest dobra kooperacja ortodonty z periodontologiem na etapie planowania leczenia, a następnie konsekwentna realizacja wspólnych planów. W prezentowanym przypadku zdecydowano się na leczenie chirurgiczne periodontologiczne, przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, a w trakcie jego trwania pacjentka pozostawała pod kontrolą periodontologa. Stan przyzębia był również brany pod uwagę w kontekście wyboru sposobu leczenia. Efektem tej współpracy była znaczna i stabilna poprawa stanu ortodontycznego i periodontologicznego pacjentki.

Rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego. Epidemiologia, patogeneza i ortodontyczny protokół leczniczy

Ortodontyczna terapia u pacjentów z tą malformacją jest uzależniona od fazy rozwoju uzębienia i indywidualnych potrzeb leczniczych pacjenta. W celu zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań rozszczepu na wzrost, rozwój i funkcje kompleksu szczękowo-nosowego oraz aby ułatwić przyszłe zabiegi chirurgiczne, jak najszybciej po urodzeniu stosuje się modelowanie podniebienia akrylową płytką ortodontyczną. W okresie uzębienia mlecznego stosuje się terapię aparatami ruchomymi, głównie podniebiennymi i przedsionkowymi. Przed przeszczepem kości w obręb rozszczepionego wyrostka zębodołowego należy uszeregować siekacze górne oraz ustabilizować kość przysieczną. W okresie uzębienia mieszanego i stałego stosuje się różne typy aparatów stałych cienko- i grubołukowych wspierane terapią czynnościową.

Skojarzone leczenie ortodontyczno- -chirurgiczne pacjentki z naczyniakiem błony śluzowej jamy ustnej okolicy zębów siecznych górnych oraz diastemą pośrodkową szczęki. Opis przypadku

Artykuł przedstawia skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentki z naczyniakiem jamistym błony śluzowej jamy ustnej oraz diastemą pośrodkową szczęki. Część chirurgiczna obejmuje zabieg wycięcia naczyniaka, usunięcia zatrzymanego zęba 23 oraz przetrwałego zęba mlecznego 53. Podczas zabiegu chirurgicznego został również odsłonięty częściowo zatrzymany ząb 13. Leczenie ortodontyczne przedstawia zamknięcie diastemy pośrodkowej szczęki oraz sprowadzenie zatrzymanego zęba 13.

8th International Orthodontic Congress 2015

I Sympozjum Cyfrowej Ortodoncji

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij