Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2015
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 3/2015

Poszerzenie możliwości leczenia ortodontycznego dzięki zabiegom piezochirurgicznym

Leczenie zmodyfikowanym aparatem Herbsta (Malu) pacjentów z agenezją drugich zębów przedtrzonowych – opis dwóch przypadków
 
Rola biegłego w ocenie wysokości zobowiązania wynikającego z nieszczęśliwego zdarzenia, wymagającego długotrwałego, interdyscyplinarnego leczenia

Planowanie leczenia ortodontycznego dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zaburzeń funkcji mięśniowych, dysfunkcji i parafunkcji

TEMATY WYDANIA

Poszerzenie możliwości leczenia ortodontycznego dzięki zabiegom piezochirurgicznym

Ortodoncja od dawna poszukuje rozwiązań na zniesienie ograniczeń związanych z tradycyjnym leczeniem. Jednym ze sposobów na poszerzenie możliwości terapeutycznych jest chirurgia wyrostkowa. Opisy przypadków. Przypadek 1. Pacjent, lat 21, zgłosił się celem konsultacji ortodontycznej z powodu ekstremalnego zwężenia w łuku dolnym. U pacjenta przeprowadzono interdyscyplinarne leczenie polegające na poszerzeniu strefy dziąsła przyczepionego w okolicy siekaczy dolnych oraz bezekstrakcyjne leczenie ortodontyczne wspomagane zabiegiem piezochirurgicznym. Przypadek 2. Pacjentka, lat 26, zgłosiła się w celu konsultacji ortodontycznej z powodu braku miejsca dla zęba 13, który był wyrżnięty podniebiennie. Zdiagnozowano zwężenie górnego łuku zębowego, brak miejsca dla zęba 13, zgryz krzyżowy w odcinku 17-11 oraz na zębie 26. W leczeniu zastosowano aparaty stałe oraz aparat grubołukowy Quadhelix. Leczenie aparatami stałymi było wspomagane zabiegiem z zakresu piezochirurgii w obrębie łuku górnego po stronie prawej. Podsumowanie. Mikrochirurgia piezoelektryczna umożliwia ortodontom nie tylko szybsze przesuwanie zębów, ale także pogrubienie kości wyrostka, co jest niezwykle ważne przy ekspansji. Pozwala również na bardziej selektywne działanie aparatu, na przykład poprzez większy zakres ekspansji górnego łuku zębowego po stronie operowanej, co jest bardzo przydatne chociażby w leczeniu jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego. Połączenie metod piezochirurgicznej kortykotomii ze współczesną chirurgią plastyczną przyzębia pozwala dodatkowo pokrywać recesje dziąsłowe lub zabezpieczać przed ewentualnym ich wytworzeniem w wyniku tradycyjnego leczenia ortodontycznego.

Leczenie zmodyfikowanym aparatem Herbsta (Malu) pacjentów z agenezją drugich zębów przedtrzonowych – opis dwóch przypadków

Wprowadzenie. Agenezja jest wadą rozwojową polegającą na braku zawiązka zęba stałego. Może dotyczyć zębów przedtrzonowych żuchwy, co można stwierdzić dopiero po 7. roku życia w związku z dużą zmiennością w początkowej fazie kalcyfikacji tych zębów. Problemem leczniczym jest postępowanie z lukami zębowymi. Możliwe jest utrzymanie przestrzeni do późniejszych odbudów protetycznych i implantów, autotransplantacja innego zęba lub ortodontyczne zamknięcie luki. Opis przypadków. Opisano dwa przypadki leczenia przy pomocy zmodyfikowanego aparatu Herbsta (Malu) u pacjentów z tyłozgryzem i towarzyszącą agenezją zębów przedtrzonowych drugich w żuchwie. Luki po zębach mlecznych zostały zamknięte, jednocześnie skorygowano klasę II i spłycono nagryz pionowy i poziomy. Wnioski. Przy pomocy zmodyfikowanego aparatu Malu można skutecznie zamknąć szpary po zębach mlecznych w przypadku agenezji drugich zębów przedtrzonowych żuchwy. Użycie tej biomechaniki pozwala uniknąć zmiany inklinacji zębów siecznych i jest alternatywą wobec uzupełnień protetycznych i implantów.

Rola biegłego w ocenie wysokości zobowiązania wynikającego z nieszczęśliwego zdarzenia, wymagającego długotrwałego, interdyscyplinarnego leczenia

Nieszczęśliwe zdarzenia i ich następstwa zdrowotne generujące wysokie koszty społeczne i ekonomiczne są częstą przyczyną sporu między stronami, znajdującego finał na sali sądowej. W przypadku rozstrzygania sporów wymagających wiadomości specjalnych w określonej dziedzinie szczegółowej sąd powołuje biegłych, których zobowiązuje się do zbadania zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem określonych, wskazanych przez sąd tez dowodowych i sformułowania wniosków, na podstawie których dokonywane jest ustalenie stanu faktycznego, mającego wpływ na rozstrzygnięcie sporu.

Planowanie leczenia ortodontycznego dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zaburzeń funkcji mięśniowych, dysfunkcji i parafunkcji

Praca prezentuje trudności, z jakimi spotykają się lekarze ortodonci podczas leczenia dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Problemy w jamie ustnej są odzwierciedleniem nieprawidłowej pracy całego układu mięśniowego i istniejących dodatkowo dysfunkcji czy parafunkcji. Najważniejsza jest rzetelna diagnoza, poparta badaniami dodatkowymi i odpowiednią dokumentacją, która pozwoli zaplanować etapy działania. Podczas terapii należy liczyć się z trudnościami, które mogą się pojawić na każdym etapie – od badania do leczenia. Wybierając rodzaj aparatu, często trzeba pójść na kompromis, biorąc pod uwagę komfort pacjenta, a nie tylko wskazania do leczenia.

Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka

Stawy skroniowo-żuchwowe są wyjątkowym i trudnym do badania rejonem układu ruchowego człowieka. Wciąż rośnie liczba osób z dysfunkcjami układu narządu żucia. Skłania to badaczy i praktyków do podejmowania badań nad etiopatogenezą i sposobami leczenia tych dolegliwości. Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka autorstwa lek. stom. Barbary Czerwińskiej-Niezabitowskiej podejmuje ten temat w sposób profesjonalny i nowatorski.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo do artykułów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij