Ortodoncja w praktyce wydanie nr 1/2015
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 1/2015

 

Tematy wydania: skojarzone leczenie chirurgiczno-ortodontyczne; siły ortodontyczne a leczenie endodontyczne; błędy w zdjęciach pantomograficznych; kryteria wyboru stomatologa

Polecamy: indywidualizacja preskrypcji zamków; dokumentacja niechirurgicznego leczenia pacjentki z III klasą szkieletową

 

TEMATY WYDANIA

Ulepszenie protokołu pozycjonowania zamków na modelu – klejenie metodą pośrednią

Technika CSW (Custom-made Straight Wire, zindywidualizowanego łuku ciągłego) dr. Echarriego opiera się na dostosowanych do danego przypadku zarówno preskrypcji zamków, jak i sekwencji łuków. Technika klejenia pośredniego pozwala na indywidualizację preskrypcji zamków w zależności od konkretnego przypadku. System CLASS (Custom-made, Lingual/Labial, Set-Up Service – wykonany indywidualnie set-up do techniki przedsionkowej i językowej), na który składa się wytwarzanie modeli set-up i ich korygowanie zgodnie z planem leczenia oraz pozycjonowanie zamków dowiązanych do idealnego łuku drucianego – to metoda bardzo precyzyjna. Najważniejszy jej etap to skorygowanie modelu set-up i właśnie protokół przedstawiony w niniejszym artykule pozwoli ustandaryzować rezultaty korekty modelu, dostosowując je do planu leczenia.

Słowa kluczowe: klejenie pośrednie, wyrób modeli set-up, odniesienie do płaszczyzny okluzyjnej

Niechirurgiczne leczenie dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy

Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu i wyników niechirurgicznego leczenia 42-letniej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy.
Materiał i metoda: 42-letnia pacjentka z zaburzeniem szkieletowym klasy III, bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy, zaburzoną symetrią górnego łuku zębowego w prawo oraz dolnego łuku zębowego w lewo została poddana dwuetapowemu ortopedyczno-ortodontycznemu leczeniu. Aby odzyskać symetrię dolnego łuku zębowego, na początku leczenia usunięto ząb 46. W I fazie leczenia, trwającej 9 miesięcy, zastosowano aparat Haasa na szynach akrylowych wyższych w tylnej części połączony z maską twarzową oraz dolnym aparatem stałym za pomocą wyciągów elastycznych. Ze względu na brak zwężenia górnego łuku zębowego śruba aparatu Haasa została aktywowana tylko 10 razy w systemie tzw. semi-RME, czyli 1 obrót na dobę. W II fazie leczenia stosowano pełny aparat stały w systemie MBT na obu łukach zębowych, łuki niklowotytanowe i wyciągi elastyczne III, II i I klasy. Pod koniec leczenia odtworzono miejsce w okolicy zęba 16, dzięki czemu symetria górnego łuku zębowego również została uzyskana.
Wyniki: Po trzyletnim okresie leczenia przywrócono prawidłowe warunki zgryzowe, poprawę relacji szkieletowych i widoczną poprawę rysów twarzy w zakresie profilu warg, położenia bródki oraz symetrii dolnego odcinka twarzy. Pozytywne zmiany szkieletowe wynikające z porównania pomiarów przed leczeniem (T1) i pod koniec aktywnej fazy leczenia (T2) są najbardziej zauważalne w pomiarach: Wits (+5 mm), SNB (+2o) i SNPg (-3°). Kompensacyjne zmiany zębowo-wyrostkowe przedstawiają kąty zębów siecznych: ILs/NL (+6°), Ili/ML (-11°). Nieznacznie powiększone, w stosunku do wyjściowych, recesje dziąseł w okolicy bocznych zębów zauważalne w obydwu łukach zębowych sugerują raczej efekty procesu starzenia organizmu niż powikłanie szybkiej ekspansji szczęki.
Podsumowanie: Pozytywne rezultaty niechirurgicznego leczenia przeprowadzonego u dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową i bocznym lewostronnym przemieszczeniem żuchwy potwierdzają, że opisywana metoda może być alternatywą wobec leczenia ortodontyczno-chirurgicznego dorosłych pacjentów z III klasą szkieletową i nieznaczną asymetrią dolnego odcinka twarzy.

Słowa kluczowe:

Skojarzone leczenie chirurgiczno-ortodontyczne pacjentki z zatrzymanym kłem i rozszczepem wargi oraz podniebienia

W pracy zwrócono uwagę na planowanie, technikę i trudności zabiegu operacyjnego odsłonięcia kła u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia.

Słowa kluczowe: zatrzymane kły, rozszczep wargi i podniebienia, leczenie chirurgiczno-ortodontyczne

Wpływ sił ortodontycznych na zęby leczone endodontycznie – podsumowanie badań

Artykuł zwraca uwagę na zależność między obecnością wady zgryzu a podatnością zębów na próchnicę. Tłumaczy tym samym zły stan uzębienia dorosłych pacjentów zgłaszających się na konsultacje do ortodonty. Porusza temat problemów, z jakimi boryka się dzisiejsza ortodoncja, związanych z kwalifikacją pacjenta do leczenia ortodontycznego.

Słowa kluczowe: leczenie ortodontyczne, leczenie endodontyczne, próchnica, wada zgryzu

Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć pantomograficznych

W artykule opisano najczęstsze błędy, występujące podczas wykonywania zdjęć pantomograficznych.

Słowa kluczowe: błędy, zdjecia pantomograficzne, badanie, przygotowanie pacjenta

Jakimi kryteriami kierują się pacjenci przy wyborze lekarza dentysty – badanie ankietowe na terenie województwa lubelskiego

Przyjazna atmosfera w gabinecie lekarza dentysty sprzyja zdobyciu zaufania pacjenta, co jest pierwszym krokiem do sukcesu, czyli zadowolenia pacjenta. Pacjent, który darzy swojego dentystę zaufaniem, chętniej współpracuje, jest spokojniejszy i bardziej zrelaksowany, a pacjent nie przeżywający strachu to jednostka o poszerzonym polu uwagi, będąca w stanie szybciej dostrzegać i przetwarzać informacje. Nie pozostaje to bez znaczenia dla komfortu pracy dentysty i powodzenia procesu leczenia. Autorzy pracy zbadali czynniki wpływające na wybór lekarza i relację lekarz – pacjent.

Słowa kluczowe: relacja lekarz – pacjent, zaufanie do lekarza, atmosfera w gabinecie stomatologicznym

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij