Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2014
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2014

Tematy wydania: reinkluzja zębów stałych, współczesne wskazania do zastosowania przerzutu podniebiennego, potrzeby leczenia ortodontycznego wśród osób po 13. roku życia.
Polecamy: wykorzystanie TAD w leczeniu pacjentki z zatrzymanym zębem 13 i dilaceracją zęba 12 oraz opis przypadków ortodontycznego leczenia pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia (URNŻ)

TEMATY WYDANIA

Dwa przypadki ortodontycznego leczenia pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia (URNŻ)

W pracy przedstawiono dwa przypadki dysfunkcji URNŻ wyleczone prawidłowo nie tylko w kontekście okluzji, ale w ujęciu holistycznym. Celem artykułu było przybliżenie kolegom praktykom sposobów postępowania interdyscyplinarnego w złożonych sytuacjach klinicznych.

Słowa kluczowe: dysfunkcje URNŻ, wady zgryzu

Reinkluzja zębów stałych – przegląd piśmiennictwa

W pracy przedstawiono poglądy na etiopatogenezę, klasyfikację oraz częstość występowania infraokluzji w uzębieniu stałym. Na podstawie piśmiennictwa omówiono także powikłania będące następstwem reinkluzji zębów. Z powodu rzadkiego występowania i wciąż niejasnej etiologii infraokluzja stanowi zazwyczaj wyzwanie dla ortodonty. Nie istnieją standardowe protokoły postępowania. W artykule przedstawiono też możliwości leczenia reinkludowanych zębów stałych.

Słowa kluczowe: infraokluzja zębów stałych, reinkluzja zębów stałych, retencja wtórna zębów stałych, ankyloza

Współczesne wskazania do zastosowania przerzutu podniebiennego – przegląd piśmiennictwa

Metody zakotwienia szkieletowego coraz częściej wypierają metody konwencjonalne ze względu na wysoką skuteczność i brak konieczności współpracy pacjenta. Przerzut podniebienny jest prostym i skutecznym narzędziem do zmiany i kontroli położenia pierwszych zębów trzonowych, włączając ich rotację, ekspansję i leczenie zgryzu krzyżowego.
Jednocześnie może wspomagać leczenie za pomocą miniimplantów. Celem pracy był przegląd wskazań do zastosowania łuku podniebiennego oraz jego potencjalnych możliwości na podstawie dostępnego piśmiennictwa.
W pracy przedstawiono również problem alergii i nadwrażliwości pacjentów na stal wysokoniklową.

Słowa kluczowe: przerzut podniebienny, zakotwienie konwencjonalne, zakotwienie szkieletowe

Wykorzystanie TAD w leczeniu pacjentki z zatrzymanym zębem 13 i dilaceracją zęba 12

Wykorzystanie zakotwienia szkieletowego ułatwiło planowanie i sprawne prowadzenie leczenia skomplikowanych wad ortodontycznych. Praca prezentuje opis leczenia pacjentki z wadą kl. II/2, zatrzymanym zębem 13 i dilaceracją zęba 12 z wykorzystaniem TAD zastosowanego jednocześnie jako zakotwienie bezpośrednie i pośrednie.

Słowa kluczowe: zakotwienie szkieletowe, miniimplanty, zęby zatrzymane, dilaceracja

Potrzeby leczenia ortodontycznego wśród osób po 13. roku życia zgłaszających się do Poradni Ortodontycznej SCK UM w Lublinie

Celem pracy było scharakteryzowanie grupy osób powyżej 13. roku życia zgłaszających się do Poradni Ortodontycznej. Materiał badany stanowiła dokumentacja medyczna w formie kart klinicznych 221 osób. Wśród badanych najliczniej występowały osoby z klasą I, klasę III stwierdzono najrzadziej. Osoby płci żeńskiej stanowiły 67,42% badanych, a 32,58% to osoby płci męskiej. Osoby powyżej 18. roku życia stanowiły 34%.

Słowa kluczowe: potrzeba leczenia ortodontycznego, częstość wad zgryzu

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo 4/2014

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij