Ortodoncja w praktyce wydanie nr 1/2013
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 1/2013

Postępowanie interdyscyplinarne u pacjenta z rozszczepem podniebienia - temat główny wydania. Polecamy: niechirurgiczne leczenie zgryzu otwartego z wykorzystaniem zakotwiczenia szkieletowego, aspekty ogólnoustrojowe pacjentów ortodontycznych oraz leczenie transpozycji z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego.

TEMATY WYDANIA

Wielospecjalistyczne leczenie rozszczepu podniebienia

U pacjentów z rozszczepem podniebienia często występują nasilone nieprawidłowości szczęki, wymagające przeprowadzenia aktywnej ekspansji i wyrównania górnego łuku zębowego. Zaawansowany niedorozwój szczęki, spowodowany jatrogennym działaniem blizn po chirurgicznym zamknięciu rozszczepu podniebienia, często prowadzi do konieczności zastosowania leczenia zespołowego. W artykule przedstawiono opis przypadku po przebytym zamknięciu rozszczepu podniebienia, ze zwężeniem szczęki współistniejącym ze ściągającym zbliznowaceniem tkanki miękkiej. Pacjentkę poddano wielospecjalistycznej terapii skojarzonej, polegającej na zastosowaniu zmodyfikowanej metody szybkiego poszerzania szczęki (RPE), osteotomii Le Fort I oraz stałego cienkołukowego aparatu ortodontycznego, uzyskując zadowalające warunki zgryzowe i istotną poprawę estetyki twarzy.

Leczenie ortodontyczne w przeszłości a aktualna potrzeba leczenia ortodontycznego w populacji młodych dorosłych Polaków

Od czasu wprowadzenia 10 lat temu w Polsce reformy systemu opieki zdrowotnej leczenie ortodontyczne refundowane jest przez NFZ w przypadku każdej wady zgryzu u dzieci do 12. roku życia. Jedyną refundowaną przez NFZ formą terapii są aparaty zdejmowane. Cele: Celami badań były: ocena częstości leczenia ortodontycznego w badanej grupie z uwzględnieniem różnych opcji terapeutycznych, ocena potrzeby leczenia ortodontycznego wśród wcześniej leczonych i nieleczonych ortodontycznie młodych dorosłych Polaków oraz oszacowanie czynników mających wpływ na chęć rozpoczęcia leczenia wśród badanych w wieku 18 lat. Materiał i metody: W badaniu przekrojowym zbadano 203 młodych dorosłych Polaków uczęszczających do trzech różnych typów szkół ponadgimnazjalnych. Dane dotyczące przeszłości ortodontycznej zgromadzono na podstawie wywiadu. IOTN oceniony został w każdym przypadku (AC oceniana była zarówno przez badacza, jak i przez badanych). Wśród uczestników przeprowadzono także ankietę dotyczącą ich stosunku do zdrowia jamy ustnej, atrakcyjności uśmiechu oraz leczenia ortodontycznego. Wyniki: 30,6% badanych było w przeszłości leczonych ortodontycznie, znaczna większość z nich przy pomocy aparatów zdejmowanych. Duża i bardzo duża potrzeba leczenia ortodontycznego (DHC = 4 lub 5) została stwierdzona u 21%, a potrzeba umiarkowana (DHC = 3) u niemal 30% uczestników badania. Ponad 25% uczniów było zadowolonych z estetyki własnych uśmiechów, jednakże ponad połowa badanych deklarowała chęć leczenia ortodontycznego. Wnioski: W porównaniu z innymi krajami niższy odsetek młodych dorosłych Polaków był w przeszłości leczony ortodontycznie. U znacznej części spośród badanych leczonych w przeszłości aparatami zdejmowanymi zachodziła potrzeba leczenia ortodontycznego, deklarowali oni także chęć dalszego leczenia. W świetle tych danych zasadne wydaje się stworzenie nowych strategii opieki ortodontycznej w naszym kraju.

Niechirurgiczne leczenie zgryzu otwartego z wykorzystaniem mini-implantów ortodontycznych. Opis przypadku

Alternatywnym postępowaniem w leczeniu szkieletowego zgryzu otwartego jest interwencja chirurgiczna lub terapia ekstrakcyjna z jednoczesną intruzją zębów trzonowych. W przypadku przedstawionym w pracy wybrano postępowanie zachowawcze, w którym wykorzystano mini-implanty. U pacjentki stwierdzono wydłużony odcinek szczękowy, szparę niedogryzową oraz posteriorotację żuchwy. Przed założeniem aparatów stałych cienkołukowych, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie, usunięto trzecie zęby trzonowe i drugie zęby przedtrzonowe oraz założono mini-implanty w celu intruzji dolnych zębów trzonowych. Po 11 miesiącach leczenia uzyskano prawidłowy nagryz pionowy, wyrównanie linii pośrodkowej oraz rozładowanie stłoczeń w przednim odcinku łuku zębowego w żuchwie. Zastosowanie mini-implantów pozwoliło na szybkie i skuteczne osiągnięcie zaplanowanych celów leczenia. Wykorzystanie zakotwienia maksymalnego do kontroli pozycji zębów trzonowych w wymiarze wertykalnym wydaje się optymalnym rozwiązaniem zarówno dla lekarza, jak i pacjenta.

Leczenie transpozycji z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego. Opis przypadków

Transpozycja jest rzadką wadą zębową, odmianą wyrzynania ektopowego, polegającą na zamianie kolejności zębów w łuku. W piśmiennictwie spotyka się opisy sześciu różnych odmian transpozycji, jako najczęstsze wymienia się jednak transpozycje lewego górnego kła z pierwszym zębem przedtrzonowym lub bocznym siekaczem. W artykule przedstawiono rozważania na temat możliwych opcji leczenia tego zaburzenia oraz opisy 2 przypadków terapii z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego.

Uogólniona wiotkość łącznotkankowa – istotny problem w ortodoncji

Powszechność leczenia ortodontycznego wiąże się z koniecznością stałego pogłębiania wiedzy lekarza na temat wszystkich, także ogólnoustrojowych aspektów prowadzonej działalności. Wśród zaburzeń ogólnoustrojowych istotny wydaje się problem ogólnoustrojowej wiotkości stawowej. W niniejszym opracowaniu Czytelnik znajdzie krótkie wprowadzenie do tej problematyki oraz podstawy patofizjologii dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.

Terapia czynnościowa wad klasy II aparatem Twin-block w połączeniu z aparatem stałym. Opis przypadku

W wadach klasy II celem leczenia jest doprowadzenie do prawidłowej okluzji z I klasą kłową i prawidłową relacją trzonowców. Musimy jednak pamiętać, że pacjenci z wadami dotylnymi zgłaszają się do leczenia ortodontycznego głównie w celu poprawy estetyki. Standardem leczenia takich wad jest zastosowanie terapii czynnościowej, którą należy podjąć w skoku wzrostowym. Jedną z najbardziej dokładnych i dostępnych dla ortodonty metod oceny zbliżającego się skoku pokwitaniowego jest określenie stadium rozwoju szkieletu na podstawie analizy kręgów szyjnych na zdjęciu cefalometrycznym bocznym czaszki. Pacjent, 13 lat i 5 miesięcy, ze szkieletową wadą klasy II zgłosił się do Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie celem leczenia ortodontycznego. Niepokój pacjenta i rodziców wzbudzały nieprawidłowości ustawienia zębów. Ocena dojrzewania kręgów szyjnych przeprowadzona na cefalogramie bocznym czaszki wskazywała na stadium CS3 i pokazywała, że pacjent znajduje się w skoku wzrostowym. Zastosowano aparat stały w łuku górnym w celu dekompensacji wady i szybkiej poprawy estetyki, w połączeniu z aparatem czynnościowym Twin-block. Po 16 miesiącach leczenia uzyskano prawidłowy zgryz i poprawę rysów twarzy. Skojarzona terapia aparatem czynnościowym typu Twin-blok i aparatem stałym pozwala na uzyskanie doskonałych, szybkich i stabilnych efektów szkieletowych i estetycznych.

Zastosowanie łuku utility do korekcji linii pośrodkowej. Opis przypadku

Celem pracy jest przedstawienie postępowania ortodontycznego u pacjenta, który zgłosił się do leczenia ze względów kosmetycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wadę klasy I z tendencją do klasy III, stłoczenia zębów w górnym i dolnym łuku oraz prawostronne przesunięcie linii pośrodkowej zębów siecznych górnych względem linii strzałkowej. Zaplanowano leczenie aparatem górnym i dolnym cienkołukowym oraz łuki fragmentaryczne i łuk utility celem korekcji linii pośrodkowej. Czynne przesuwanie górnych siekaczy en masse łukiem utility trwało 6 tygodni.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij