Celem pracy jest analiza dostępnego piśmiennictwa na temat stabilizacji pierwotnej miniimplantów ortodontycznych oraz czynników ryzyka powodzenia implantacji.

Czynniki wpływające na sukces implantacji miniśrub ortodontycznych – przegląd piśmiennictwa
Factors affecting the success of orthodontic miniscrews implantation – review of literature

Stabilne zakotwiczenie w ortodoncji stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących powodzenie leczenia. W celu zablokowania niepożądanych efektów sił wykorzystuje się zakotwienie szkieletowe – podstawę kostną i elementy umieszczone w kości. Dzięki nim możliwe staje się dokonywanie przesunięć zębowych, które wcześniej były trudne do osiągnięcia. Głównym ograniczeniem ich stosowania jest wciąż wysoki wskaźnik utraty. Jak donoszą Park i wsp., wskaźnik sukcesu waha się między 82-93,3%. Celem pracy jest analiza dostępnego piśmiennictwa na temat stabilizacji pierwotnej miniimplantów ortodontycznych oraz czynników ryzyka powodzenia implantacji.

Autorki: lek. dent. Olga Włodarczyk-Górniak, dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Pawłowska

Cały artykuł przeczytaj tutaj.