Celem pracy było przedstawienie leczenia II klasy Angle’a z wykorzystaniem aparatu AdvanSync w obecności aparatów stałych cienkołukowych.

Leczenie wady dotylnej aparatem AdvanSync – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of distal occlusion with the AdvanSync appliance – case description and literature review

Autorki: dr n. med. Jadwiga Babiak, dr n. med. Małgorzata Babiak, lek. dent. Ewa Wojtyś-Leszczyńska

Celem pracy było przedstawienie leczenia II klasy Angle’a z wykorzystaniem aparatu AdvanSync w obecności aparatów stałych cienkołukowych. Dokonując przeglądu piśmiennictwa, porównano działanie wybranych, stosowanych w Przychodni Arcanus, stałych aparatów międzyszczękowych do korekty wad dotylnych, które nie wymagają współpracy ze strony pacjenta

Cały artykuł przeczytaj tutaj.