Celem artykułu jest przedstawienie skojarzonego leczenia pacjentów z uszkodzeniem stawów skroniowo-żuchwowych na tle zapalnym.

Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów (MRZS).

Praca prezentuje dwa przypadki zespołowego leczenia rehabilitacyjnego dziecka oraz osoby dorosłej. Przypadek pierwszy: chłopiec, lat 10, przygotowywany do leczenia ortodontycznego z powodu wysuniętych zębów 12 i 22. Na pantomogramie zauważono zmiany erozyjne w obrębie lewej główki stawowej SSŻ, dysplastyczny dół stawowy oraz cechy resorpcji lewej główki stawowej. Uwidoczniono również asymetrię w budowie żuchwy spowodowaną zmianami reumatoidalnymi w lewym SSŻ. W wywiadzie od 2 lat rozpoznanie idiopatycznego młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (MRZS) i leczenie w Centrum Reumatologii w Warszawie. W leczeniu ortodontycznym zastosowano Twin Block z rejestracją pacjenta z łukiem twarzowym w celu odciążenia lewego SSŻ, zaś w leczeniu przez specjalistów reumatologów przez rok pacjent miał wstrzykiwane podskórnie w przedramię 1 x w tygodniu komórki macierzyste w postaci preparatu EMBREL w ramach grupy badawczej finansowanej przez NFZ w Warszawie. Wyniki: Po roku skojarzonego leczenia uzyskano pozytywne efekty w postaci wyrównania asymetrii oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Autorzy: lek. ortodonta Barbara Czerwińska-Niezabitowska, lek. ortodonta Anna Przybylska, dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

Cały artykuł przeczytaj tutaj.