27 i 28 listopada w Ołtarzewie odbyła się trzecia edycja naszej konferencji. Uczestnicy znowu mogli liczyć na wysoki poziom merytoryczny i wspaniałą atmosferę w kuluarach.

27 i 28 listopada w Ołtarzewie odbyła się trzecia edycja naszej konferencji. Uczestnicy znowu mogli liczyć na wysoki poziom merytoryczny i wspaniałą atmosferę w kuluarach.

Wśród wykładowców na tegorocznej konferencji pojawili się goście zagraniczni – dr Lars Christensen oraz dr Udo Windsheimer. Poza nimi, swoją wiedzą w zakresie powiązań leczenia ortodontycznego z periodontologicznym (co było tematem przewodnim konferencji), podzielili się dr Liwia Minch, dr Małgorzata Kuc-Michalska, dr Jan Plaskacz, dr Katarzyna Becker oraz dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko.

Uczestnicy pożegnali gościnne progi hotelu Lamberton bogatsi o najnowszą wiedzę i w dobrych nastrojach. Liczymy, że kolejne edycje będą równie udane, jak tegoroczna.