Książka zawiera wartościowy materiał merytoryczny, ułatwiający czytelnikowi poruszanie się w meandrach prawa. Co ważne, publikacja została skonstruowana w oparciu o najnowsze regulacje prawne

"Każdy, kto chce prowadzić działalność leczniczą, niezależnie od przewidywanej formy (ambulatorium, przychodnia, poradnia, ośrodek zdrowia, lecznica lub ambulatorium z izbą chorych, jak i lekarz wykonujący działalność leczniczą, np. w zakresie stomatologii), jest obowiązany spełniać szereg warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych."

Znajomość prawa medycznego w środowisku medycznym ciągle jest niedostateczna i wymaga stałego uaktualniania i doskonalenia w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Nowelizacje przepisów i wprowadzanie nowych regulacji prawnych wymagają stałego dostosowywania warunków pracy do obowiązujących uregulowań.

Dlaczego warto zainteresować sie tą pozycją?

 • Wszystkie artykuły zostały sprawdzone i uaktualnione do najnowszych przepisów i wytycznych (ksiązka powstała przy współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Konsultatntem Wojewódzkim ds. Stomatoogii).
 • Kompendium omawia najbardziej istotne zagadnienia z zakresu prowadzenia praktyki leczniczej, tematy zostały doskonale dobrane z punktu widzenia lekarza zabiegowego pracującego zarówno z pacjentem dorosłym, jak i nieletnim.
 • By ułatwić korzystanie z kompendium, najważniejsze treści zostały zaznaczone w tekście kolorem oraz umieszczone w ramkach,
 • Artykuły zostały wzbogacone wypowiedzią eksperta – lekarza praktyka,
 • Zawiera wiele praktycznych wskazówek pomocnych w pracy lekarza stomatologa, m.in;
  - Jak wygląda rejestracja praktyki lekarsko-dentystycznej „krok po kroku”?
  - W jaki sposób przygotować się do kontroli NFZ?
  - Jak rozliczać punkty edukacyjne oraz skompletować dokumenty wymagane do wykonywania zawodu dentysty?
  - W jaki sposób stworzyć harmonogram procesu sterylizacji lub plan higieny w gabinecie stomatologicznym?
  - Jak powinny wyglądać zgody pacjenta na leczenie? (gotowe treści zgód)
  - Jak powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy w gabinecie dentystycznym?

Publikacja została podzielona na 3 najważniejsze działy:
1) Organizacja gabinetu stomatologicznego w odniesieniu do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2) Wybrane aspekty prawne związanie z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego
3) Podręczne kompendium – teoria w praktyce

Każdy z nich zawiera informacje niezbędne do organizacji praktyki lekarskiej przydatne z punktu widzenia osób planujących otwarcie gabinetu, już prowadzących własny gabinet, a także pracujących w zorganizowanej jednostce leczniczej. Łącznie 232 strony interpretacji zagadnień prawnych.   

Zamów przez:
tel.: 32 788 51 28 
e-mail: dok@elamed.pl  
www: www.dlaspecjalistow.pl