Artykuł opisuje przebieg leczenia 12-letniego pacjenta z klasą II/1, tendencją do zębowo-wyrostkowej klasy II, umiarkowaną hiperdywergencją oraz tyłożuchwiem.

12-letni pacjent płci męskiej, zdrowy, odpowiedniego do swego wieku wzrostu oraz masy ciała, pojawił się w gabinecie z powodu istniejącej wady zgryzu. Główny problem ortodontyczny zgłaszany przez pacjenta i jego rodziców to zaburzenie estetyki. Pomimo bardzo młodego wieku pacjent wykazywał żywe zainteresowanie swoim wyglądem i jego korektą, wydawał się chętny do współpracy.

Diagnoza:
Szkieletowa II klasa Angle’a, podgrupa 1, tendencja do zębowo-wyrostkowej klasy II, umiarkowana hiperdywergencja. Tyłożuchwie, znacznego stopnia protruzja zębowo-wyrostkowa w obrębie szczęki, zwiększony nagryz poziomy. Niedomykanie warg, nadmierna ekspozycja górnych zębów siecznych wzdłuż osi przednio-tylnej i płaszczyzn pionowych, uśmiech dziąsłowy. Obecność umiarkowanego do znacznego stopnia stłoczenia zębowo-wyrostkowego i niewielkiej rozbieżności Boltona (nadmiar w szczęce).

Artykuł opisuje przebieg leczenia przedstawionego przypadku, opublikowany został w numerze 2/2014.

Więcej >>