Ortodoncja w praktyce wydanie nr 1/2018
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 1/2018

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy,

Miło mi przywitać Państwa na łamach pierwszego numeru w nowym roku. Będzie on obfi tował w wiele wydarzeń branżowych, sprzyjających poszerzaniu wiedzy i spotkaniom towarzyskim. Pierwsze w kalendarzu są Targi Krakdent® (8-10 marca). Już tradycyjnie zachęcam Państwa do odwiedzenia stoiska Elamed Media Group, wydawcy „Ortodoncji w Praktyce”, który zaprasza na stoisko D3 (hala Dunaj).

We Wrocławiu natomiast 19-22 września odbędą się 21. Zjazd PTO i III Kongres PTTO. Zaprosiliśmy całą plejadę znamienitych ortodontów, ale – dbając o najwyższy naukowy poziom Zjazdu – nie pominęliśmy imprez towarzyszących. Wręcz przeciwnie, zadbaliśmy o ich jakość z należytą starannością. Dlatego nie może Państwa z nami zabraknąć!

Do zobaczenia we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Tymczasem życzę ciekawej lektury
i do zobaczenia w kolejnym numerze,

Joanna Antoszewska-Smith

Newsy z branży

Dental news

TEMATY WYDANIA

Ekspansja szczęki wspomagana kortykotomią jako skuteczna metoda leczenia jednostronnego zgryzu krzyżowego u pacjentów dorosłych – opis przypadku

W przedstawionym opisie przypadku leczenie ortodontyczne aparatem stałym rozpoczęto 7 dni po zabiegu kortykotomii w obszarze od zęba 22 do 27. Pacjentkę leczono za pomocą aparatów stałych, techniką łuków prostych i fragmentarycznych. Aparatami wspomagającymi przemieszczenia poprzeczne były quad-helix oraz dolna płytka Schwarza z haczykami do wyciągów międzyszczękowych. Przez pierwsze 4 miesiące leczenia quad-helix aktywowano co 2 tygodnie. Leczenie zakończono po 26 miesiącach. Dzięki kortykotomii zęby przemieszczano w blokach kostnych, co pozwoliło na całkowicie kontrolowany sposób terapii oraz dało w pełni zadowalający efekt zarówno czynnościowy, jak i estetyczny.

Opóźniony rozwój zębów 15 i 25 – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne

Diagnostyka i postępowanie lecznicze w przypadku anomalii zębów to ważny obszar ortodoncji i stomatologii dziecięcej. Większość anomalii zębowych ujawnia się w dzieciństwie i wiele z nich jest nieprawidłowo diagnozowanych lub pozostaje nieleczonych z powodu braku doświadczenia lub postrzegania ich jako „za trudne” przypadki [22]. Planowanie leczenia powinno być interdyscyplinarne.

Aparat Teuschera w leczeniu kombinowanym klasy II/1 u pacjentów rosnących z pionowym kierunkiem wzrostu – przegląd piśmiennictwa

Celem pracy jest omówienie na podstawie piśmiennictwa techniki leczenia kombinowanego łączącego aparaty czynnościowe z wyciągami zewnątrzustnymi na przykładzie aparatu Teuschera oraz przedstawienie budowy i działania aparatu Teuschera.

Leczenie przodozgryzu rzekomego z wykorzystaniem protokołu Alt-Ramec

W terapii klasy III istotne jest leczenie interceptywne. Opisano przypadek pacjenta z przodozgryzem rzekomym leczonego z zastosowaniem protokołu Alt-Ramec w celu wspomagania wysunięcia szczęki. Osiągnięto korektę odwrotnego nagryzu i potwierdzone cefalometrycznie ortopedyczne wysunięcie szczęki.

Interwencja ortodontyczna w przypadku zatrzymanych i przemieszczonych dolnych kłów

Celem niniejszej pracy było przedstawienie pacjentki z zatrzymanymi i przemieszczonymi kłami, skutecznie leczonej z zastosowaniem zmodyfikowanego łuku językowego i stałego aparatu ortodontycznego. Dziewczynka w wieku 13 lat i 9 miesięcy zgłosiła się do kliniki ortodontycznej, uskarżając się na nadmierne rozstawienie i brak zębów w uzębieniu żuchwy. W pracy opisano przebieg leczenia pacjentki.

Z kraju i ze świata

Targi Dentamed – po raz 16.

Miłośnicy stomatologii laserowej spotkali się w Krakowie

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo do artykułów